ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 25/6/2020 λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα.  Λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο eclass τις τελευταίες ώρες σας παραθέτουμε εκ νέου τα δικαιολογητικά τα οποία συμπληρώνετε ανά περίπτωση.

Οδηγίες Στεγαστικού Επιδόματος 2019-2020

Νο1. Αίτηση δικαιούχου

Νο2. Εξουσιοδότηση δικαιούχου

Νο3. ΥΔ σπουδαστή για Ε9 (χωρίς περιουσία)

Νο4. Ατομική ΥΔ γονέων ή προστατευόμενων μελών (αδερφών σπουδαστών) άνω των 18 για μη υποβολή Ε9

Νο5. ΥΔ για γνησιότητα αντιγράφων δικαιούχου

Νο6 ΥΔ σπουδαστή για μη παραμονή σε εστια

Νο7 ΥΔ σπουδαστή για μη υποχρεωσης υποβολής Ε1

Νο8 ΥΔ για αδερφό σπουδαστή άνω των 18 προστατευόμενου μέλους για μη υποχρεωσης υποβολής Ε1

Νο9. ΥΔ δεν έχουμε εισπράξει δικαιούχου

Νο10. ΥΔ για Εκκαθαριστικό και χωρίς περιουσία δικαιούχου σπουδαστή

Νο11. ΥΔ για Εκκαθαριστικά και χωρίς περιουσία δικαιούχου γονέα

Νο12. ΥΔ για Εκκαθαριστικά δικαιούχου και χωρίς περιουσία προστατευόμενα μέλη

Νο13. ΥΔ για Εκκαθαριστικά δικαιούχου και χωρίς περιουσία σύζυγος και προστατευόμενα μέλη

Νο14. ΥΔ για Εκκαθαριστικά δικαιούχου και με περιουσία μόνο της συζύγου