Εγγραφές σπουδαστών ΑΣΤΕ με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και απόφοιτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι εγγραφές στις ΑΣΤΕ, των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και απόφοιτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., θα […]

Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές/στριες, 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης,  μας ανακοινώθηκε ότι : Οι  νεοεισερχόμενοι πρωτοετείς σπουδαστές/στριες,  πρέπει να υποβάλλουν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή […]