Ανακοινώσεις

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 – Έναρξη μαθημάτων

Posted on

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Α.Π. 18301/10-10-2019 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, το  διδακτικό έτος 2019-2020 των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ και Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) διαμορφώνεται ως εξής: Έναρξη μαθημάτων την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019. Ώρα προσέλευσης στις 10.00 π.μ. Χειμερινό Εξάμηνο 29.10.2019– 07.02.2020 Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 10.02.2020 -21.02.2020 Διακοπές Χριστουγέννων 23.12.2019 – […]

Ανακοινώσεις

Κατάταξη πτυχιούχων στις ΑΣΤΕ

Posted on

Ανακοινώνεται ότι, οι ημερομηνίες  υποβολής αιτήσεων, για εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α΄ έτος της ΑΣΤΕΡ, κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα είναι από 10 έως και 18 Οκτωβρίου 2019. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ΑΣΤΕΡ αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, είτε μέσω […]

Ανακοινώσεις

Εγγραφές σπουδαστών ΑΣΤΕ με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και απόφοιτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Posted on

Οι εγγραφές στις ΑΣΤΕ, των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και απόφοιτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., θα πραγματοποιηθούν από 23/9 έως 01/10/2019. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Σχολή αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Για την εγγραφή, υποβάλλονται και ισχύουν όσα αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: […]

Ανακοινώσεις

Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές/στριες, 2019-2020

Posted on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης,  μας ανακοινώθηκε ότι : Οι  νεοεισερχόμενοι πρωτοετείς σπουδαστές/στριες,  πρέπει να υποβάλλουν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή Σπουδαστή,  ηλεκτρονικά, στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp ή   μεταβαίνοντας στο  statistics.gr  και  πατώντας  τον  σύνδεσμο «Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή 2019/2020»  που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. […]