ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται είτε στη Σχολή, αποκλειστικά με ραντεβού (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον/την επιτυχόντα/επιτυχούσα πρόσωπο) είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier).  Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, σύμφωνα με την σφραγίδα επί του φακέλου- απόδειξη ταχυμεταφοράς.

Ταχυδρομική Διεύθυνση ΑΣΤΕΡ:
Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου
Τμήμα Γραμματείας
Δημοκρατίας 2
Ρόδος 85131
Τηλ. 22410 24190

Για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών
εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ