ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας ότι για να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα της εξεταστικής του Οκτωβρίου 2022 να πατήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022