ΑΣΤΕΡ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ Α’ & Β’ ΕΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι σπουδαστές Α' & Β' έτους  θα πρέπει να καταχωρήσουν  έως τις 8/5/2022 στην πλατφόρμα edu4schools τις προτιμήσεις τους σε ξενοδοχειακές μονάδες και αντίστοιχες περιοχές για την πρακτική τους άσκηση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που έχουν σταλεί στο προσωπικό τους email από τις 15/4/2022.