ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας ότι το πρόγραμμα της εξεταστικής του Μαρτίου 2022 έχει αναρτηθεί στα έγγραφα της Γραμματείας στο eclass της σχολής. Για να έχετε πρόσβαση στο αρχείο συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στην πλατφόρμα  eclass της ΑΣΤΕΡ και μεταβείτε στον φάκελο με όνομα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 που βρίσκεται στα έγγραφα της Γραμματείας.