ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού "Τροποποίηση της υπ' αρ. 19323/29.10.2021 απόφασης Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού "Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.", το ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται όπως το συνημμένο έγγραφο.

 

20220118_846_TROPOPOIISI 19323_29102021 AKADIMAIKOU 2021-2022_6ΠΘ3465ΧΘΟ-ΒΗΧ