ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΕΡ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022 και με βάση τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα εξής:

-Όλα τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στη Σχολή, σπουδαστές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και επισκέπτες, θα πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες και συγκεκριμένα:

-Την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους της Σχολής.

-Την προσκόμιση σε έντυπη μορφή των απαιτούμενων βεβαιώσεων/πιστοποιητικών, εμβολιασμού, νόσησης ή αποτελεσμάτων διαγνωστικών ελέγχων (μοριακού ή rapid test), καθώς και εγγράφων ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). Ιδίως όσον αφορά τους σπουδαστές, εκτός από την επίδειξη των ως άνω εγγράφων κατά την είσοδό τους στη Σχολή και τις αίθουσες διδασκαλίας, οφείλουν να  τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωσή τους σε εμφανές σημείο στο θρανίο ή έδρανο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις αίθουσες διδασκαλίας.

-Την υποχρέωση τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής, ενώ συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.

-Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων.

        Αναλυτικές οδηγίες που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, την ισχύ των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή αποτελεσμάτων διαγνωστικών ελέγχων,  τους διαγνωστικούς ελέγχους πλήρωσης προϋποθέσεων για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία κλπ. αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ καθώς και στις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σε αυτό, τις οποίες παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη.

ΦΕΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκ της Διευθύνσεως ΑΣΤΕΡ