ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, ως ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους, έχει ορισθεί η Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, έχει διαμορφωθεί όπως εμφανίζεται στο συνημμένο έγγραφο.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης (20071/30.12.2020 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 5824/τ.Β’ 30.12.2020) θα εφαρμοσθεί, σύμφωνα με νέα απόφαση, αποκλειστικά από τους νεοεισακτέους, Α΄ ετείς σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ενώ τα λοιπά έτη, Β΄ και Γ΄, θα ακολουθήσουν το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών, ήτοι  των 7 εξαμήνων.

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, οι Α΄ ετείς θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή στις 10 πμ, οι Β΄ ετείς στις 11 πμ και οι Γ΄ ετείς σπουδαστές στις 12.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.

AKADIMAIKO-ETOS-2021-2022-ASTE