ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Β’ , Γ’ & Δ’ ΕΤΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τους σπουδαστές που ανήκουν στο Β' , Γ' και Δ΄, έτος της σχολής θα ξεκινήσουν από τις 15/10/2021 έως 22/10/2021. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για  την αίτηση εγγραφής.

Αίτηση εγγραφής Β' , Γ' & Δ'  ετών σπουδαστών.