ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή των βιβλίων θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 19/3/2021. Για να ενημερώσετε την γραμματεία για την αποστολή των βιβλίων στην διεύθυνσή σας αποστείλετε ένα email στο email της σχολής με θέμα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΒΛΙΩΝ" με τα  στοιχεία αποστολής μέσα στο email. Στα στοιχεία σας να περιλαμβάνονται Όνομα, Επίθετο , Τμήμα , Έτος Σπουδών, Διεύθυνση αποστολής των βιβλίων και τηλέφωνο επικοινωνίας.