ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΝ

Γνωρίζουμε σε όλους τους σπουδαστές, που φοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση,να αποστείλουν άμεσα τα βιβλιάρια πρακτικής τους, προκειμένου να επικυρωθεί η πραγματοποίηση των ημερών που ασκήθηκαν. Σε περίπτωση που κάποιοι συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση, παρακαλούμε να στείλουν email που να αναφέρουν την ημερομηνία έναρξης και ενδεχόμενης λήξης της πρακτικής τους και να αποστείλουν το βιβλιάριο αμέσως μετά τη λήξη της. Επίσης, οι σπουδαστές που θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Β΄ και Γ΄ έτος, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να αποστείλουν άμεσα την αίτηση εγγραφής τους στο αντίστοιχο εξάμηνο σημειώνοντας τα μαθήματα επιλογής. Αντίγραφο της αίτησης, υπάρχει στην ιστοσελίδα, στη διαδικασία εγγραφής.