ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σας ενημερώνουμε , ότι μετά την πρόσφατη έκδοση του ΦΕΚ  3040/Β'/22 Ιουλίου 2020 , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων γα χορήγηση στεγαστικού επιδόματος , μέχρι την λήξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων . Παράλληλα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  και οι σπουδαστές με τετράμηνη (4) διαμονή σε ξενοδοχεία. Υπενθυμίζουμε ότι η διαμονή σε ξενοδοχεία αποδεικνύεται με :

  1.  Απόδειξη παροχής υπηρεσιών (όλα πρωτότυπα)
  2. Βεβαίωση ξενοδοχείου               (όλα πρωτότυπα)

 

Η δε παραμονή σε μισθωμένη κατοικία αποδεικνύεται με Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω Taxis (μισθωτήριο) , εξάμηνης διαμονής.