ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Επειδή έχουν ακυρωθεί ορισμένες θέσεις ξενοδοχειακών μονάδων για τις οποίες θα  ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατόν, παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων έως Τρίτη  16/6/20 στις 23:00. Όσοι ήδη τις έχουν αποστείλει μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη .