ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης  θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 23/3/2020 , με την σημαντική συμβολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ,  σύμφωνα με  το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος  και η συμμετοχή των σπουδαστών σε αυτά είναι υποχρεωτική . 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που κάποιοι σπουδαστές δεν έχουν πάρει κωδικό για την χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης παρακαλούνται άμεσα  να αποστείλουν σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της σχολής στο .

 

Βίντεο εκπαίδευσης χρήσης της πλατφόρμας παρέχεται από την Microsoft στον παρακάτω σύνδεσμο

Microsoft Teams video training