ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 – Έναρξη μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Α.Π. 18301/10-10-2019 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, το  διδακτικό έτος 2019-2020 των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ και Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) διαμορφώνεται ως εξής:

Έναρξη μαθημάτων την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.

Ώρα προσέλευσης στις 10.00 π.μ.

Χειμερινό Εξάμηνο 29.10.2019– 07.02.2020

Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 10.02.2020 -21.02.2020

Διακοπές Χριστουγέννων 23.12.2019 – 06.01.2020

Εαρινό Εξάμηνο 24.02.2020 – 05.06.2020

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 09.06.2020 – 19.06.2020

Διακοπές Πάσχα 13.04.2020 – 24.04.2020

Πρακτική Άσκηση 1.07.2020 – 30.09.2020