Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές/στριες, 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης,  μας ανακοινώθηκε ότι :

Οι  νεοεισερχόμενοι πρωτοετείς σπουδαστές/στριες,  πρέπει να υποβάλλουν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή Σπουδαστή,  ηλεκτρονικά, στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp


ή   μεταβαίνοντας στο  statistics.gr  και  πατώντας  τον  σύνδεσμο «Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή 2019/2020»  που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για την είσοδο του σπουδαστή/στριας στην εφαρμογή χρειάζεται μόνο το ΑΜΚΑ .

Η ενέργεια αυτή είναι υποχρεωτική, για όλους τους σπουδαστές/στριες που πραγματοποιούν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  Εκ της Γραμματείας ΑΣΤΕΡ