Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διευθυντής Σχολής

Πετάκος Κυριάκος , Ph.D.

 

Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Πετάκος Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής στην "Μαθηματική Επιστήμη", με έμφαση στα Οικονομικά Μαθηματικά , στην Στατιστική των Επιχειρήσεων & στην Πληροφορική. email:

Κασέρης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην "Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων", με έμφαση στο Ξενοδοχειακό Λογισμικό. email:

Πέρος Σταμάτιος - Νικόλαος, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην "Οργάνωση και Λειτουργία των Εστιατορικών Μονάδων", με έμφαση στην Εστιατορική Τεχνική & στο Μπαρ - Ποτά - Οινολογία. email: