Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διευθυντής Σχολής

Πετάκος Κυριάκος , Ph.D.

 

Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Πετάκος Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής στην "Μαθηματική Επιστήμη", με έμφαση στα Οικονομικά Μαθηματικά , στην Στατιστική των Επιχειρήσεων & στην Πληροφορική. email:

Κασέρης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην "Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων", με έμφαση στο Ξενοδοχειακό Λογισμικό. email:

Θεοχάρης Νικόλαος, Ph.D., Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην "Οργάνωση και Λειτουργία Υποδοχής Ξενοδοχείων", με έμφαση στην Υπηρεσία Υποδοχής  & Κρατήσεων και την Τήρηση Λογαριασμών Πελατών.
email:

Κοτίνης Γεώργιος, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην "Διαχείριση Επισιτιστικών Μονάδων", με έμφαση στη Μαγειρική Τέχνη, στη Μαζική Παραγωγή Φαγητών και στην εν γένει Διαχείριση Τροφίμων.
email:

Πέρος Σταμάτιος - Νικόλαος, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην "Οργάνωση και Λειτουργία των Εστιατορικών Μονάδων", με έμφαση στην Εστιατορική Τεχνική & στο Μπαρ - Ποτά - Οινολογία. email: