Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διευθυντής Σχολής

Πετάκος Κυριάκος , Ph.D.

 

Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Πετάκος Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής στην “Μαθηματική Επιστήμη”, με έμφαση στα Οικονομικά Μαθηματικά , στην Στατιστική των Επιχειρήσεων & στην Πληροφορική. email: petakos_k@mintour.gr

Κασέρης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην “Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων”, με έμφαση στο Ξενοδοχειακό Λογισμικό. email: ekaseris@aster.edu.gr

Θεοχάρης Νικόλαος, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην “Οργάνωση και Λειτουργία Υποδοχής Ξενοδοχείων”, με έμφαση στην Υπηρεσία Υποδοχής  & Κρατήσεων και την Τήρηση Λογαριασμών Πελατών. email: ntheoharis@aster.edu.gr

Κοτίνης Γεώργιος, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην “Διαχείριση Επισιτιστικών Μονάδων”, με έμφαση στη Μαγειρική Τέχνη, στη Μαζική Παραγωγή Φαγητών και στην εν γένει Διαχείριση Τροφίμων. email: kotinis@otenet.gr

Πέρος Σταμάτιος – Νικόλαος, Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων στην “Οργάνωση και Λειτουργία των Εστιατορικών Μονάδων”, με έμφαση στην Εστιατορική Τεχνική & στο Μπαρ – Ποτά – Οινολογία. email: perosnikos@gmail.com