ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ