Πρακτική άσκηση θέρους 2024 και πρόσκληση σε Ημέρες καριέρας

Σε συνέχεια της με ΑΠ 3473/23.02.2024 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, της Υφυπουργού Τουρισμού προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2024, η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), διοργανώνει εκδήλωση “Ημέρας Καριέρας” που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου 2024 από ώρα 10.00-14.00, στις εγκαταστάσεις της Σχολής, Δημοκρατίας 2, προκειμένου να έρθουν σε άμεση επαφή οι σπουδαστές της Σχολής, με τους εκπροσώπους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη ημέρα που θα ήθελαν, στο τηλ 22410 24190 ή 22410 74468 εσωτ 1 ή στο email: , από 04/03/2024 – 11/03/2024.

Η παρουσία όλων των εν λόγω επιχειρήσεων στην ανωτέρω εκδήλωση θα είναι τιμή μας.

Επισυνάπτονται η Πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα Παραρτήματα και τα Υποδείγματα των αιτήσεων.

20230223_3473_PROSKLISI PRAKTIKIS 2024

PARARTIMA I_GENIKOI OROI PRAKTIKIS ASKISIS

PARARTIMA II_PROGRAMMA PRAKTIKIS ASTE

YPODEIGMA 1

YPODEIGMA 2