ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τους Β΄ ετείς και Γ΄ετείς σπουδαστές/στριες θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη και Παρασκευή στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2023 στην Γραμματεία της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.
Επισημαίνουμε ότι το ειδικό έντυπο της αίτησης εγγραφής επισυνάπτεται και θα διανέμεται εκείνες τις ημέρες και από την Γραμματεία της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.
Είναι δε υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και στις 3 σελίδες, όπως επίσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή των μαθημάτων επιλογής, χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-Β-Γ-ΕΤΩΝ-2023-2024