ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Υπενθυμίζουμε στους σπουδαστές/στριες μας που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ότι η διαδικασία για την υποβολή των δικαιολογητικών που αφορά το στεγαστικό επίδομα λήγει στις 30/08/2022.

Έχετε λάβει όλοι στα προσωπικά σας email οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.