ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Ενημερώνουμε  όλους τους σπουδαστές να επικοινωνούν με τα ξενοδοχεία τοποθέτησής τους προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα  για την πρόσληψή τους.