ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΣΤΕΡ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2021

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τις καταστάσεις ζητήσεων των ξενοδοχείων καθώς και για τις σχετικές αιτήσεις που πρέπει να υποβάλετε . Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 8/6/2021 στις 11:00 π.μ. ως στις 9/6/2021  στις 19:00 μμ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ