ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Ενόψει της εξεταστικής Ιουνίου 2021, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί έως και 04/06/2021 με τηλεκπαίδευση, ενώ η
εξεταστική θα αρχίσει στις 07/06/2021 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί.

Η διενέργεια των εξετάσεων θα γίνει εξ αποστάσεως, είτε μέσω των εφαρμογών της πλατφόρμας,
είτε μέσω εργασιών, είτε μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, είτε προφορικά, ανάλογα με τη
φύση του μαθήματος και την εισήγηση του εκάστοτε Καθηγητή, ο οποίος θα σας ενημερώσει
εγκαίρως για τον τρόπο που θα γίνει η εξέταση, καθώς και τη συγκεκριμένη ώρα.

Στην εξεταστική, θα μπορούν να συμμετάσχουν και σπουδαστές παρελθόντων ετών που οφείλουν
κάποιο μάθημα, ή όποιοι από τους εν ενεργεία σπουδαστές οφείλουν μάθημα προηγούμενου έτους,
αφού αποστείλουν αίτηση ως προς τούτο στη Γραμματεία της Σχολής έως την Παρασκευή
28/05/2021. Στη συνέχεια  οι σπουδαστές παρελθόντων ετών θα επικοινωνήσουν με τον κ.
Ατσικνούδα () , ο οποίος θα τους παρέχει οδηγίες για τη συμμετοχή τους
στην εξεταστική, εξ αποστάσεως.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, θα αναρτηθεί η ύλη προς
εξέταση για εκάστοτε μάθημα, καθώς και λεπτομέρειες που θα αφορούν την εν λόγω εξέταση, τόσο
στην πλατφόρμα όσο και στο eclass προκειμένου να μπορεί κάθε σπουδαστής να λαμβάνει γνώση.
Με ευθύνη των Καθηγητών θα αναρτηθούν εγκαίρως και οι βαθμολογίες προφορικού εξαμήνου και
τελικών εξετάσεων, τόσο στην πλατφόρμα όσο και στο eclass.

To αναλυτικό πρόγραμμα εξεταστικής θα αναρτηθεί εντός των ημερών, στη σελίδα της Σχολής καθώς
και στο eclass.

Καλή επιτυχία!!