ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2021 ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΤΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Δευτέρα 12.4.2021.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στα απαραίτητα έγγραφα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ