ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σύμφωνα με το 16116/16.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, η ΑΣΤΕΡ θα λειτουργήσει κατ΄ αρχάς, με φυσική παρουσία όλων ,  σε όλα τα μαθήματα και σε πλήρη σύνθεση ενόψει της έναρξης του  εκπαιδευτικού έτους 2020-2021.

Συνημμένα, σχετικό έγγραφο Υπουργείου Τουρισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ