ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού, θα συνεχιστεί η διενέργεια των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας του ΕΑΠ και μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων.

Σχετικά με τη βαθμολογία των εαρινών εξαμήνων και τις εξετάσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί έως 10/06/2020 με τηλεκπαίδευση, ενώ η εξεταστική θα αρχίσει στις 11/6/2020 και θα ολοκληρωθεί στις 23/6/2020  σύμφωνα με πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί.

Η διενέργεια των εξετάσεων θα γίνει εξ αποστάσεως, είτε μέσω των εφαρμογών της πλατφόρμας, είτε μέσω εργασιών, είτε μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, είτε προφορικά, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και την εισήγηση του εκάστοτε Καθηγητή, ο οποίος θα ενημερώσει με σχετικό email εγκαίρως τη Σχολή (), όπως και τους σπουδαστές, για τον τρόπο που θα γίνει η εξέταση.

Στην εξεταστική, θα μπορούν να συμμετάσχουν και σπουδαστές παρελθόντων ετών που οφείλουν κάποιο μάθημα, αφού αποστείλουν αίτηση ως προς τούτο στη Γραμματεία της Σχολής, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος και λάβουν κωδικό συμμετοχής για την πλατφόρμα. Στη συνέχεια  θα ειδοποιηθούν  οι Καθηγητές για τους σπουδαστές που δήλωσαν πως επιθυμούν να συμμετάσχουν, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για τον τρόπο εξέτασης παλαιών σπουδαστών.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, θα αναρτηθεί η ύλη προς εξέταση για εκάστοτε μάθημα, καθώς και λεπτομέρειες που θα αφορούν την εν λόγω εξέταση, τόσο στην πλατφόρμα όσο και στο eclass προκειμένου να μπορεί κάθε σπουδαστής να λαμβάνει γνώση.