ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Κατόπιν της έκτακτης ανακοίνωσης του Υπουργού Υγείας σχετική με την «Λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» αλλά και των οδηγιών της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού ,
σας γνωρίζουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στην ΑΣΤΕΡ,  από αύριο Τετάρτη 11-03-2020 και για τις επόμενες 14 ημέρες.

Παρακαλούμε, λόγω της διαρκούς μεταβολής των πραγματικών δεδομένων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι  να ενημερώνονται καθημερινά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (https://www.moh.gov.gr/) και του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/)
μέσω των σχετικών Οδηγιών και Εγκυκλίων που αφορούν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για τις εξελίξεις καθώς και για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση αυτών.

Με εκτίμηση ,
Κυριάκος Πετάκος