Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των Α΄ ετών σπουδαστών/στριων  ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα 13-28/09/2018,

  • είτε αυτοπροσώπως ( ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο).
  • είτε με αποστολή συστημένης αλληλογραφίας ή μέσω ταχυμεταφοράς –  Courier  (ως ημερομηνία λαμβάνεται η σφραγίδα του φάκελου- απόδειξης ταχυμεταφοράς).

Εφόσον η αίτηση εγγραφής αποσταλεί με ταχυδρομικά ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή