Προϋποθέσεις και Τρόποι Εισαγωγής

Προϋποθέσεις φοίτησης και διαδικασία εισαγωγής

Οι προϋποθέσεις φοίτησης και η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας ανάλογα με το εκάστοτε ισχύων Εθνικό Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανελλήνιες Εξετάσεις). Οι υποψήφιοι για την ΑΣΤΕΡ θα πρέπει να εξετασθούν και στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική).

Συμπλήρωση του αντίστοιχου πλαισίου σε ότι αφορά την Α.Σ.Τ.Ε.Ρ στο μηχανογραφικό, 1ου και 4ου επιστημονικού πεδίου των ΓΕΛ, με ειδικό μάθημα μία ξένη γλώσσα, ή από ΕΠΑΛ αντίστοιχης ειδικότητας.

Κατατάξεις Πτυχιούχων   Κατατάξεις στην ΑΣΤΕΡ πτυχιούχων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ επιτρέπονται στο Α’ έτος σπουδών σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του αριθμού των σπουδαστών του έτους και εφόσον η δυναμικότητα της Σχολής κατά το έτος αυτό παρέχει τη δυνατότητα. Η διαδικασία κατάταξης διενεργείται συνήθως τον Οκτώβριο κάθε έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες για υποβολή αιτήσεων και τα δικαιολογητικά ανακοινώνονται εγκαίρως.