Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

Επαγγελματική Αποκατάσταση – Επαγγελματικά δικαιώματα Αποφοίτων

Ο πτυχιούχος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου.

Ο πτυχιούχος έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΤΕΙ, Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, ο πτυχιούχος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες στα ακόλουθα:

 • Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
 • Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
 • Προγραμματισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE)
 • Εποπτεία ορόφων.
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων.
 • Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Έρευνα αγοράς, πωλήσεων, τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α’.
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
 • Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν δραστηριότητες που αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π. τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κ.λ.π.
 • Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
 • Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και επισιτιστικές Διευθύνσεις του.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων
 • Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, σχετικής με την ειδικότητα τους.
 • Απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνες θεμάτων της ειδικότητας τους.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 • Προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, σε θέσεις απόφοιτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Δυνατότητα εγγραφής μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε αρκετά τμήματα των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Αθηνών,  Πειραιώς, Μακεδονίας, Παντείου, Κρήτης, στο τμήμα Πληροφορικής Παν.Πειραιώς, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου κ.ά., για συνέχιση των σπουδών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο  Εξωτερικό.