Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό Α.Σ.Τ.Ε.Ρ

Ξεπαπαδάκη Στέλλα    :

Μακράκη Αγγελική       :

Κάτρη Βάσω                 :

Καλδή Αλεξάνδρα        :

Γεράκη Μαρίνα             :

Βολονάκης Παντελής   :