Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό Α.Σ.Τ.Ε.Ρ

Ξεπαπαδάκη Στέλλα    : xepapadaki@hotmail.com

Μακράκη Αγγελική       : makraki_a@mintour.gr

Κάτρη Βάσω                   : katri_v@mintour.gr

Γεωργαλής Στέλιος        : steliosgallis@gmail.com

Καλδή Αλεξάνδρα          : alexandrakaldi@gmail.com